Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magic: The Gathering

 

 

Magic: The Gathering CCG


Počet hráčů:

2

Doporučený věk:

13 a více

Délka hry:

20 minut

Vydavatel:

Wizards of the Coast

Rok vydání:

1993

Autor:

Richard Garfield

Magic: The Gathering (zkráceně MTG) je první a dosud nejrozšířenější sběratelská karetní hra. Byla vydána v roce 1993 firmou Wizards of the Coast v USA a rychle se rozšířila do většiny světa. V České republice je v prodeji od roku 1994. V současné době je překládána do francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, němčiny, čínštiny (tradiční i zjednodušené), japonštiny a ruštiny. V České republice je prodávána původní verze v angličtině. Nyní hru hraje mnoho hráčů na celém světě a pořádají se v ní velké turnaje včetně mistrovství světa.

Princip hry

Magic: The Gathering je sběratelská karetní hra. Každý z hráčů hraje se svým vlastním balíčkem karet, který je u každého hráče jiný. Hráč si svůj balíček sestavuje z karet, které koupí nebo vymění s jinými hráči. Karet je velké množství a neustále jsou vydávány další. Jednotlivé karty mají mezi hráči různou cenu - karta je tím dražší, čím silnější je ve hře a čím méně krát byla vytištěna. Není však možné vyhrát jen díky nákupu těch nejdražších a nejlepších karet; jednotlivé karty v balíčku spolu musejí spolupracovat a navíc každý balíček je proti některým balíčkům silný a proti jiným zase slabý.

Každý hráč v Magic: The Gathering představuje čaroděje, který se snaží udolat nepřátelského čaroděje pomocí různých nestvůr a kouzel, které představují karty v jeho balíčku. Na začátku mají všichni hráči 20 životů a každý hráč se snaží snížit počet životů druhého hráče na nulu.

Historie hry

Hru vymyslel v roce 1993 americký student matematiky Richard Garfield a vydala ji firma Wizards of the Coast. Hra měla velký úspěch a rozšířila se do mnoha zemí. V roce 1996 byl zaveden systém profesionálních turnajů DCI, pomocí něhož si mohli změřit své síly hráči z celého světa. V roce 2002 byla vydána online verze Magic: The Gathering Online, umožňující hrát hru a vyměňovat si karty hráčům z celého světa po Internetu.

Pravidla

Pravidla Magic: The Gathering jsou velmi rozsáhlá a jejich kompletní popis zdaleka přesahuje rozsah tohoto článku. Navíc s každou nově vydanou edicí přicházejí karty s novými schopnostmi, které si vyžadují doplnění pravidel. Proto zde jsou uvedena jen ta základní.

Princip

Magic hrají proti sobě obvykle dva hráči, může jich však být i více. Každý z nich se snaží snížit životy druhého hráče na 0, a to tak, že na něj útočí různými nestvůrami a sesílá na něj kouzla, za která platí magickou energií, tzv. manou.

Barvy

Karty v Magic: The Gathering se dělí do pěti barev: bílá, černá, červená, modrá a zelená. Každá barva představuje jinou sféru magie, je zaměřená na trochu jiný styl hry a má své silné a slabé stránky. Za každé kouzlo je třeba zaplatit manou jeho barvy, kterou produkují karty nazývané základní země: pláně, bažiny, hory, ostrovy a lesy. Každá z těchto zemí může vyrobit jednu manu za kolo. Každá barva má dvě nepřátelské barvy.

 • Bílá: Barva řádu, spravedlnosti, víry, naděje a léčení. Bílé bytosti jsou převážně různí rytíři, vojáci, paladinové, léčitelé, klerici a andělé. Bílá kouzla jsou většinou zaměřena na ochranu vlastních bytostí nebo přidávání životů. Bílou manu vyrábějí pláně, nepřátelé bílé jsou černá a červená.
 • Černá: Barva smrti, rozkladu, hniloby, záhuby a záhrobí. Černé bytosti představují zombie, krysy, upíři, přízraky, démoni a podobně. Černá kouzla nejčastěji zabíjejí soupeřovy bytosti, vyhazují mu karty z ruky nebo oživují vlastní zabité bytosti. Černou manu vyrábějí bažiny, nepřátelé černé jsou bílá a zelená.
 • Červená: Barva ohně, kamene, násilí, války, zabíjení a krve. Červené bytosti jsou například goblini, orkové, trpaslíci, obři nebo různé ohnivé obludy. Červená kouzla bývají zaměřena na zraňování soupeře nebo jeho bytostí. Červenou manu vyrábějí hory, nepřátelé červené jsou bílá a modrá.
 • Modrá: Barva vody, vzduchu a mentální magie. Mezi modrými bytostmi najdeme různé vodní tvory, přízračné a létající obludy nebo čaroděje. Modrá kouzla umějí rušit soupeřova kouzla nebo mu vracet vyložené karty na ruku. Modrou manu vyrábějí ostrovy, nepřátelé modré jsou zelená a červená.
 • Zelená: Barva přírody, života, růstu a bujení. Zelené bytosti jsou elfové, druidi, dryády, kanci a další lesní tvorové. Zelená kouzla jsou nejčastěji zaměřena na posilování nestvůr a na přidávání many. Zelenou manu vyrábějí lesy, nepřátelé zelené jsou černá a modrá.

Každé kouzlo vyžaduje zaplacení několika man ve své barvě a několika dalších man libovolné barvy nebo bezbarvých. Existují i vícebarevná kouzla, za něž je třeba zaplatit manami více různých barev, naproti tomu artefakty jsou vždy bezbarvé a platí se za ně manou libovolné barvy nebo bezbarvou. V některých edicích se vyskytovala i kouzla, za která bylo třeba zaplatit manou jedné ze dvou stanovených barev (např. zelenou nebo bílou).

Druhy karet

Karty se dále dělí na několik různých druhů podle jejich významu ve hře.

 • Land (země): Země zpravidla vyrábějí manu. Existuje pět základních zemí (pláně, bažiny, hory, ostrovy a lesy), z nichž každá vyrábí jednu manu jedné barvy. Kromě nich však existuje i mnoho druhů nezákladních zemí, které umějí vyrábět manu více barev nebo mají nějakou další funkci. Například země City of Brass umí vyrobit manu kterékoli z pěti barev, ale pokaždé, když je použita, zraní svého majitele za 1 život. Každý hráč smí zdarma vyložit během svého kola jednu zemi. Karty, které nejsou země, se souhrnně nazývají kouzla.
 • Creature (bytosti, nestvůry, příšery…) tvoří hráčovu armádu, se kterou útočí na soupeře. Každá bytost má v pravém dolním rohu uvedenu svou sílu a odolnost. Síla je počet zranění, která bytost způsobí při útoku. Odolnost je počet zranění, která musí sama dostat od jiných bytostí nebo kouzel, aby zemřela. Sílu i odolnost lze zvyšovat i snižovat různými kouzly.
 • Enchantment (očarování) jsou kouzla, která se vykládají na stůl a na něm pak nějakým způsobem ovlivňují hru. Na každém očarování je uvedeno, co toto očarování po vynesení dělá. Některá očarování jsou lokální, což znamená, že jsou vynášena na jinou kartu na stole (např. očarování bytosti, země…), kterou pak nějakým způsobem posilují (například Giant Strength je očarování, které zvýší sílu i odolnost očarované bytosti o 2). Je-li však tato karta zničena, je zničeno i její očarování.
 • Artifact (artefakty) představují magické předměty, které fungují podobně jako očarování - vykládají se na stůl, kde ovlivňují hru podle toho, co je na nich uvedeno. Artefakty nestojí žádnou barevnou manu, vždy jen libovolnou. Zvláštním druhem artefaktů jsou artefaktové bytosti, což je kombinace artefaktu a bytosti (tedy bytost, za kterou se platí jen manou libovolné barvy). Jiným druhem artefaktů je vybavení, které představuje výbavu (zbraň, brnění apod.), kterou hráč může přidělit některé své bytosti ve hře a ta je pak silnější. Karty zemí, bytostí, očarování a artefaktů se souhrnně nazývají permanenty, protože po seslání zůstávají ve hře (dokud je někdo neodstraní).
 • Sorcery a instant (žádný český název se neujal) jsou kouzla, která se nevykládají do hry, ale při zahrání vykonají nějaký efekt, který je na nich uveden, a pak jsou ihned odložena na hromádku zničených karet, nazývanou hřbitov. Efektů je celá řada: například Terror umí nenávratně zabít jednu bytost (nesmí být černá nebo artefaktová), Shock udělí vybrané bytosti nebo hráči 2 zranění, Stone Rain zničí zvolenou zemi, Duress donutí soupeře ukázat karty z ruky a hráč mu z nich může jednu (ne bytost ani zemi) vyhodit, a mnoho dalších. Sorcery hráč smí zahrát jen ve hlavní fázi svého kola, naopak instant se smí hrát téměř kdykoli, i během soupeřova kola.
 • Planeswalker („sférochodec“) Nový typ karty Sférochodec je permanent, Není to subtyp.
 • Tribal Každá tribal karta má další karetní typ. Její hraní se řídí pravidly pro onen druhý typ. Set tribal subtypů je stejný, jako subtypů bytostí. Instanty, očarování i sorcery budou mít tribal typ.

Kromě těchto základních tipů existují ještě různé podtipy (artifact-equipement) a subtypy (artifact creature, land creature)

Vzhled karet

Nahoře na každé kartě je uveden její název, v pravém horním rohu pak její manová cena, tedy počet a barva man, které je za ni třeba zaplatit. Cena se skládá z číslice, která uvádí počet požadovaných man libovolné barvy, a symbolů man určité barvy. Je-li například v ceně kouzla uvedena číslice 3 a dva symboly zelené many, znamená to, že kouzlo stojí celkem 5 man, z toho dvě musí být zelené a zbylé tři mohou být jakékoli barvy nebo bezbarvé.

Pod názvem karty je obrázek bytosti nebo kouzla, pod ním se nachází název typu karty a symbol edice, v níž karta vyšla. Pod ním je textové okénko, které vysvětluje, co karta umí. Toto okénko může obsahovat i tzv. flavor text, který nemá žádný vliv na hru, ale přibližuje roli tohoto kouzla nebo země v příběhu, který je s kartami spojen (ten je uveden kurzívou). Dole na kartě je uvedeno jméno ilustrátora, a pokud se jedná o kartu bytosti, je vpravo dole uvedena její síla a odolnost (např. 3/2 znamená, že bytost má sílu 3 a odolnost 2).

Zahájení hry

Před začátkem hry se hráči rozhodnou, kdo bude začínat. Na turnajích v každém turnajovém kole se v první hře vylosuje (např. hodem kostky) hráč, který rozhodne, kdo začne, a v každé další hře toto rozhodnutí učiní hráč, který prohrál minulou hru. Pak si hráči navzájem zamíchají své balíčky (tím se zaručí, že si hráč neseřadil karty ve svém balíčku tak, jak se mu to hodí) a každý z nich si do ruky vezme vrchních sedm karet svého balíčku. Zbytek svého balíčku položí lícem dolů před sebe - tvoří jeho knihovnu, z níž si hráč v průběhu hry dobírá další karty do ruky. Každý hráč si také před sebou vyhradí místo pro svůj hřbitov, do kterého bude v průběhu hry lícem nahoru odkládat zabité nestvůry, použitá kouzla a odložené karty z ruky.

Po líznutí prvních sedmi karet se hráč může rozhodnout, zda si je nechá, nebo zda využije tzv. pravidlo mulligan - hráč vrátí karty do balíčku, zamíchá ho, nechá ho zamíchat soupeři a vezme si nové karty - ale teď už jen šest. Pokud si ani ty nechce nechat, opět je zamíchá a vezme si pět karet, pak čtyři, tři atd.

Průběh kola

Hráči se v kolech střídají, přičemž kolo každého hráče se skládá z pěti fází a každá z nich z několika kroků:

 • Počáteční fáze: Na začátku této fáze je tzv. odtapovací krok (untap step), kdy hráč „odtapne“ všechny své tapnuté karty na stole. Tapnout kartu znamená otočit ji o 90° - tím se označuje, že karta v tomto kole udělala něco, co může udělat jen jednou za kolo (např. bytost zaútočila, země vyrobila manu…). Odtapnutím se rozumí otočit kartu zpět do svislé polohy. V tomto kroku se tedy všechny tapnuté karty odtapnou a je možné je znovu v tomto kole použít. Následuje tzv. upkeep, v němž hráč platí různé přídavné ceny některých zvlášť silných bytostí a hraje efekty některých kouzel (pokud žádné takové kouzlo ani bytost nemá, může tento krok přeskočit). Pak si hráč dobere z knihovny jednu kartu do ruky (hráč začínající hru si ve svém prvním kole ve hře kartu nedobírá).
 • První hlavní fáze: V této fázi může hráč vyložit zemi (jednu za kolo) a sesílat kouzla.
 • Bojová fáze: Hráč může v této fázi zaútočit na soupeře svými bytostmi (pokud nechce v tomto kole útočit, tuto fázi přeskočí).
 • Druhá hlavní fáze: Následuje po bojové fázi a je stejná jako první hlavní fáze.
 • Ukončovací fáze: V této fázi napřed hráč odhodí karty z ruky na hřbitov, aby mu jich na ruce zbylo 7 (má-li méně karet než 7, neodhazuje nic). Pak vyprší různé efekty kouzel, na nichž je uvedeno, že platí do konce kola, a příšery si vyléčí všechna zranění, která v tomto kole utrpěla. Poté hráč oznámí soupeři, že může začít jeho kolo. Oba hráči mohou ještě v tomto kole zahrát nějaké instanty nebo použít efekty svých karet.

Sesílání kouzel

Chce-li hráč seslat kouzlo z ruky, vyloží kartu s tímto kouzlem před sebe a zaplatí jeho cenu tapnutím příslušných zemí (nebo jiných karet, které dávají manu). Toto kouzlo pak jde do tzv. várky neboli stacku a soupeř na ně může reagovat sesláním instantu nebo použitím nějakého efektu své karty ve hře. Pokud tak učiní, jde i jeho kouzlo nebo efekt do stacku a pak na ně může reagovat první hráč. Tak to pokračuje až do chvíle, kdy žádný hráč nechce dále reagovat. Pak se kouzla ve stacku vyhodnocují - u sorcery a instantů se provedou jejich efekty, bytosti, očarování a artefakty se vyloží do hry. Vyhodnocování však probíhá v opačném pořadí, než v jakém byla kouzla seslána - to naposledy seslané se tedy vyhodnotí jako první a může změnit, přesměrovat nebo zrušit kouzlo, které bylo sesláno dříve! To vede k mnoha zajímavým a nepředvídaným situacím, kdy seslání kouzla může dopadnout zcela jinak, než hráč předpokládal.

Kouzla typu instant může každý hráč hrát téměř kdykoli, během svého i soupeřova kola. Všechna ostatní kouzla však hráč může hrát jen ve své hlavní fázi a jen tehdy, je-li stack prázdný. Každý hráč však může během jednoho kola zahrát libovolný počet kouzel, pokud má dost many.

Boj

Boj je nejčastějším způsobem, jak vyhrát hru. Chce-li hráč, který je ve své první hlavní fázi, svými bytostmi zaútočit na soupeře, oznámí mu to. Pokud soupeř nechce nic dělat, začíná bojová fáze. Útočící hráč oznámí, které z jeho bytostí budou útočit, a tapne je. Nemohou útočit bytosti, které jsou již tapnuté, a bytost nesmí útočit ve stejném kole, v němž byla seslána. Pak soupeř oznámí, kterými svými bytostmi útočící bytosti zablokuje. Každou útočící bytost může zablokovat jednou nebo více svými bytostmi, které nejsou tapnuté (nelze tedy blokovat bytostmi, které v předchozím kole bránícího se hráče útočily - bytosti, které blokují, se však už netapují). Pak mohou oba hráči hrát instanty na posilování svých bytostí.

Když už žádný hráč žádné kouzlo nechce nebo nemůže hrát, dojde k vyhodnocení útoku. Každá útočící a blokující bytost udělí tolik zranění, jaká je její síla. Bytosti, které nebyly zablokovány, udělí zranění soupeři (jeho počet životů se sníží o počet udělených zranění). Zablokované bytosti si udělí zranění navzájem současně s bytostmi, které je blokují. Pokud nějaká bytost dostane tolik zranění, jaká je její odolnost, zemře a je odložena na hřbitov.

Schopnosti karet ve hře

Na každé kartě vykládané do hry jsou uvedeny její schopnosti. Ty se dělí do několika skupin. První jsou schopnosti, které platí po celou dobu, kdy je karta ve hře. Například bílé očarování jménem Crusade má schopnost, která zvyšuje sílu i odolnost všech bytostí hráče, jemuž Crusade patří, o 1. Další jsou schopnosti, které se spouštějí v určitém okamžiku hry, například na začátku upkeepu, na konci kola nebo při seslání kouzla. Takovou schopnost má například artefakt Ankh of Mishra, jehož schopnost se spustí vždy v okamžiku, kdy některý hráč vyloží do hry zemi, a artefakt pak tohoto hráče zraní o 2 životy. Třetím druhem schopností jsou schopnosti, za jejichž použití musí hráč zaplatit, podobně jako platí za sesílání kouzla. Může se za ně platit například manou, tapnutím karty, která tuto schopnost nese, obětováním některé své bytosti nebo jiné karty, odložením karty z ruky, zaplacením stanoveného počtu životů a podobně. Například Shivan Dragon má schopnost, která za zaplacení jedné červené many zvýší jeho sílu o 1 až do konce kola, nebo Prodigal Sorcerer má schopnost, která za jeho tapnutí (je-li už tapnut, nesmí se schopnost použít) zraní vybranou bytost nebo hráče o 1 život. Tyto schopnosti může hráč používat vždy, kdy může hrát instanty (tedy i během soupeřova kola).

Některé schopnosti (zejména nestvůr) jsou pojmenované klíčovým slovem a jsou vysvětleny v pravidlech. Je jich velké množství, některé jsou v Magicu trvale, jiné se objevují jen v jedné vydané edici. Mezi ty nejčastější patří:

 • Flying (létání) - útočí-li létající bytost, může ji zablokovat jen jiná létající bytost (sama létající bytost však může zablokovat i bytosti, které nelétají).
 • Trample (probíjení) - pokud bytost s trample útočí a zablokuje ji bytost, která má nižší odolnost, než jaká je síla bytosti s trample, pak bytost s trample udělí blokující bytosti jen tolik zranění, jaká je její odolnost, a ostatní zranění může udělit soupeři. Například útočí-li bytost s trample, která má sílu 3, a je zablokována bytostí s odolností 1, pak jí udělí jen 1 zranění a zbylá 2 zranění udělí soupeři.
 • Protection from … (ochrana před…) - ochrana může být před určitou barvou nebo druhem karet. Taková bytost nemůže být zasažena kouzly oné barvy nebo druhu, taková kouzla jí nezpůsobí žádná zranění a nemohou ji ani zablokovat bytosti uvedené barvy nebo druhu.
 • First strike (první úder) - bojuje-li bytost s prvním úderem s bytostí, která první úder nemá, pak napřed uděluje zranění bytost s prvním úderem, teprve pokud druhá bytost přežije, uděluje zranění ona. Například když se bytost o síle 3, odolnosti 2 a s prvním úderem utká s bytostí o síle 5 a odolnosti 3, pak tuto bytost zabije, aniž by jí ta druhá bytost stihla udělit zranění (kdyby první bytost neměla první úder, zabily by se obě navzájem, protože by si udělily zranění současně).
 • Vigilance (ostražitost) - pokud bytost s ostražitostí útočí, netapuje se (takže v následujícím kole může blokovat soupeřovy útočící bytosti).
 • Haste (spěch) - taková bytost může útočit nebo být tapnuta hned v kole, v němž byla vyložena.
 • Regenerate (regenerace) - u regenerace je vždy uvedena její cena. Pokud je bytost s regenerací zabita, její majitel může zaplatit uvedenou cenu a bytost se vyléčí.
 • Fear (strach) - takovou bytost smějí zablokovat jen černé a artefaktové bytosti.
 • Defender (obránce) - tato bytost nesmí útočit, může jen blokovat.

- vanishing X - bytost přijde do hry s X time country na sobě. V každé své upkeep fázy jeden odstrň. Když odstraníž poslední musíš bytost obětovat.

-suspend X-cena - můžeš zaplatit suspend cenu a kartu z ruky odstranit ze hry s X time country na kartě. V každé své upkeep fázi jeden žeton odstraň. Když odstraníš poslední, vlož ji do hry bez placení její normální ceny. když je to bytost, získá Haste (viz. víše).

Prohra

Hráč může prohrát třemi způsoby:

 • jeho počet životů klesne na nebo pod nulu,
 • má si dobrat karty z knihovny do ruky, ale v knihovně už mu tolik karet nezbylo,
 • některá karta mu oznámí, že prohrál, nebo jinému hráči, že vyhrál.

Ve starších edicích se vyskytoval ještě jeden způsob prohry: jedovaté bytosti, které hráči, jehož zranily, udělily jeden nebo více žetonů otravy. Pokud jich hráč nasbíral deset, prohrál.

K remíze dochází jen výjimečně, když nějaké kouzlo způsobí, že oba hráči přijdou o všechny své životy současně. Na turnajích se hra považuje za remízovanou, když ji hráči nedokončí do časového limitu.

Hra o sázku

Když Magic vyšel, byl původně zamýšlen jako hra o sázku, kdy každý hráč vsadil náhodně zvolenou kartu ze svého balíčku a vítěz hry získal obě karty. Některé karty dokonce tento druh hry podporovaly svými schopnostmi, které umožňovaly sázku během hry změnit. Od této praktiky se však brzy upustilo, aby Magic nebyl považován za hazardní hru.

Sbírání karet

Rarita

Každá karta v Magicu má svoji raritu neboli vzácnost: běžné (common), neobvyklé (uncommon) a vzácné (rare). Běžných karet je vydáno více než neobvyklých a těch je více než vzácných (do tohoto dělení se nepočítají základní země). Rarita je v novějších edicích od roku 1998 znázorňována barvou symbolu edice vpravo uprostřed karty. Běžné karty mají černý symbol, neobvyklé stříbrný a vzácné zlatý.

Obchod s kartami

Magic se prodává v různých baleních. Základními jsou tzv. starter packy, které obsahují 60 náhodně namíchaných karet (z toho 1 vzácnou, 11 neobvyklých a 24 běžných) a určitý počet základních zemí. Booster packy jsou menší balení, obsahující 15 náhodných karet (1 vzácnou, 3 neobvyklé a 11 běžných) bez základních zemí. Dají se koupit i tzv. předkonstruované balíky, které obsahují již sestavené balíčky (ty jsou vždy stejné), s nimiž je možné ihned po zakoupení začít hrát.

Aby hráč získal karty, jaké se mu nejlépe hodí do balíčku, musí je vyměňovat nebo nakupovat od ostatních hráčů. Cena, za kterou si hráči navzájem karty prodávají, závisí na jejich kvalitách ve hře a na jejich raritě. Cena kvalitních běžných karet v České republice dosáhne až 20 Kč, cena nejlepších neobvyklých se vyšplhá cca na 200 Kč a cena nejlepších vzácných karet může dosáhnout až 500-600 Kč. Výjimkou jsou karty ze starších edicí nebo limitovaných sérií, které mají sběratelskou hodnotu a jejichž cena se může dostat ještě mnohem výše. V časopisech vycházejí orientačních ceníky jednotlivých karet. Existují obchody (i na Internetu), v nichž je kromě balení možné zakoupit jednotlivé karty.

Foilové karty

Od roku 1999 vycházejí tzv. foilové karty mající lesklý povrch. Objevují se náhodně mezi kartami v běžném balení. Jinak vypadají stejně jako jiné karty a ve hře se s nimi hraje stejně jako s nefoilovými. Každá karta existuje ve foilové i nefoilové verzi, přičemž ta foilová má mezi sběrateli zhruba 4-5krát vyšší cenu.

Nově vydávané edice

Každý rok vychází jedna nová edice, která obsahuje 276 nových karet a základní země (ty sice mají ve hře pořád stejnou funkci, ale v každé nové edici se vydají znovu s novými obrázky). Na ni posléze navazují dvě menší edice (tzv. expanze) obsahující 165 karet. Edice spolu s expanzemi tvoří ucelený blok s novými schopnostmi a herní strategií. Celý blok je spojen jedním příběhem vydávaným knižně a karty v něm představují místa, postavy a události tohoto příběhu.

Každé dva roky vychází nová tzv. základní edice, která je označena číslem (v roce 2005 vyšla 9. edice) a obsahuje vybrané karty vydané v předchozích letech. Základní edice je vhodnější pro začátečníky, protože karty v ní obsažené nemají tak složité schopnosti, jako karty v rozšiřujících edicích.

Stavba balíčku

Má-li hráč vyhrávat, musí si svůj balíček postavit tak, aby v něm jednotlivé karty dobře spolupracovaly. Chce-li s balíčkem hrát na turnaji, je při výběru karet omezen druhem turnaje, kterého se chce zúčastnit. Možností, jak postavit balíček, je mnoho a s každou nově vydanou edicí přibudou další. Každý balíček je proti některým balíčkům silný a proti jiným zase slabý. Obecně se balíčky dělí na tři druhy:

 • Agresívní - útočná strategie, kdy se hráč snaží rychle vynést množství nestvůr a porazit s nimi soupeře dříve, než ten vyloží silnější kouzla.
 • Kontrolní - obranná strategie, kdy si hráč napřed neprůstřelně zajistí pozici na stole, ničí soupeřovy zdroje a nestvůry, a teprve až soupeř přijde o většinu svých karet a není schopen sesílat kouzla, hráč zaútočí zpravidla jednou velkou nestvůrou, která soupeře během několika kol zabije.
 • Kombo - protože v Magicu je vydáváno velké množství karet s nejrůznějšími schopnostmi, stává se, že se objeví kombinace karet, které sice samy nic moc neumějí, ale jejichž seslání dohromady znamená pro soupeře rychlou smrt. Kombo balíček tedy obsahuje tyto karty, zbytek balíčku jsou karty, které umožní jejich rychlé vyhledání v knihovně a seslání.

Existují i jiné typy balíčků, ale tyto jsou základní.

Hráč si musí do balíčku zařadit vhodný počet zemí vyrábějících manu, aby se mu nestávalo, že bude mít na ruce mnoho kouzel, ale nebude mít manu na jejich seslání (mana screw), nebo naopak mnoho many a málo kouzel (mana flood). Má-li v balíčku kouzla více než jedné barvy (většinou se hrají 2-3 barvy), měl by zařadit i země vyrábějící manu více než jedné barvy, aby se mu nestalo, že bude mít na ruce kouzla jiné barvy než země na stole (color screw).

Do opravdu dobrých balíčků, které jsou schopny se solidně umístit na turnajích, se dostane jen asi 10% všech vydaných karet a souhrnná cena karet v takovém balíčku se vyšplhá na několik tisíc Kč. Seznamy nejlepších balíčků jsou zveřejňovány v časopisech i na Internetu.

Organizované hraní

Turnaje

Turnaje v M:tG se dělí na několik druhů (tzv. formátů) podle karet, z nichž si hráč na tomto turnaji smí postavit balíček. Základní dělení je na turnaje konstruované a limitované.

 • Na konstruovaný turnaj si každý hráč přinese balíček postavený ze svých karet, s nímž odehraje celý turnaj. Balíček musí obsahovat nejméně 60 karet a žádná karta kromě základních zemí se v něm nesmí vyskytovat více než 4krát. K balíčku hráč může mít navíc 15 karet, tzv. sideboard, a v každém turnajovém kole může před každou hrou kromě první vyměňovat karty mezi balíčkem a sideboardem (v poměru 1:1) tak, aby jeho balíček byl lépe vybaven proti konkrétnímu soupeři. Například hráč má v sideboardu karty, které jsou zaměřené proti červeným kartám, ale proti jiným jsou bezcenné; zjistí-li v první hře, že jeho soupeř má v balíčku červené karty, zařadí si před další hrou karty proti červené ze sideboardu do základního balíčku. Konstruované turnaje se dělí na několik druhů podle toho, z jakých karet je povoleno si balíček postavit:
  • standard - smějí se hrát jen karty z posledních dvou vydaných bloků a jedné základní edice
  • extended - smějí se hrát karty z několika posledních bloků, přičemž každé tři roky jsou zakázány nejstarší tří povolené bloky, ze základních edicí jsou povoleny ty, které vyšly mezi povolenými bloky
  • vintage, legacy - povoleny jsou všechny vydané edice, ale na typu vintage je seznam mnoha karet, které balík smí obsahovat pouze jednou, a na typu legacy jsou tyto karty zakázány (jedná se o příliš silné karty z počátečních edicí, které jsou dnes prakticky nesehnatelné).
  • block constructed - povoleny jsou jen karty z určitého bloku (zpravidla toho posledního vydaného)
 • Naopak na limitovaných turnajích si hráči postaví balíček pouze z karet, které na začátku turnaje dostanou (na těchto turnajích má balíček nejméně 40 karet). Existují tyto druhy limitovaných turnajů:
  • sealdeck - hráči si koupí stanovený počet karet (zpravidla jeden starter pack a dva nebo tři booster packy) a z nich si pak postaví balíček, zbytek karet může používat jako sideboard
  • booster draft - každý hráč si koupí tři booster packy, hráči (zpravidla 8) sedí kolem stolu a na znamení rozhodčího každý otevře jeden svůj booster, vybere si z něj jednu kartu a zbytek pošle sousedovi. Zároveň převezme booster bez jedné karty od druhého souseda, z něj si také vybere kartu a zbytek pošle dál. Tak se postupuje až do rozebrání všech karet v jednom boosteru. Pak se stejným způsobem rozebere druhý booster (ten se posílá opačným směrem) a pak třetí (ten se posílá stejným směrem jako první). Každý hráč si pak postaví balíček z karet, které takto získal (karty, které do něj nezařadí, může používat jako sideboard), a základních zemí dodaných pořadatelem.
  • rochester draft - první hráč na dané znamení rozloží karty ze svého boosteru lícem nahoru na stole, vybere si z nich jednu, další hráč si vybere další kartu a tak se postupuje dál dokola. Po rozebrání jednoho boosteru rozloží svůj booster na stůl druhý hráč a všichni si ho opět stejným způsobem rozeberou.

Turnaj probíhá švýcarským systémem, při němž v prvním kole spolu hrají náhodně vylosované dvojice hráčů a v každém dalším pak dvojice hráčů, kteří jsou v průběžném pořadí co nejblíže u sebe, ale spolu ještě nehráli. Každá dvojice hraje na dvě vítězné hry. Za vítězství jsou 3 body, za remízu 1 bod. Na kolo je zpravidla 40-50 minut. Pokud někteří hráči nestihnou dohrát hru v časovém limitu, odehrají ještě 5 kol hry a pak skončí remízou. Počet kol (3 až 7) závisí na počtu účastníků a důležitosti turnaje. Po odehrání základní části postoupí 8 nejlepších (může jich být i 16 nebo 4, podle počtu účastníků) do finálové části, kde se hraje vyřazovacím systémem na dvě vítězné hry bez časového omezení.